ja_mageia

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Geodezija
Izvajamo storitve iz področja inženirske in upravne geodezije.


Med storitve inženirske geodezije uvrščamo:

 • izdelava geodetskih posnetkov in načrtov
 • zakoličbe objektov
 • kontrolne meritve (opazovanje pomikov in deformacij objektov)
 • geodetske meritve za izvajanje industrijskih in tehnoloških procesov
 • spremljanje in določitev mas pri zemeljskih delih

 

Med storitve upravne geodezije uvrščamo:

 • Ureditev meje
 • Parcelacija
 • Izravnava meje
 • Označitev meje z mejniki
 • Določitev zemljišča pod stavbo
 •  Vpis stavbe v katastr stavb
 • Vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

 

 
Simpatizerji