ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Gradbeni nadzor

Gradbeni nadzor po naročilu investitorja nadzira gradnjo. Zakonski temelj nalog gradbenega nadzora je opredeljen v Zakonu o graditvi objektov. Poleg zakona opredeljujejo naloge in obveznosti gradbenega nadzora tudi Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta in Pravilnik o gradbiščih.

Nadzornik mora preverjati, če se dela opravljajo kvalitetno, strokovno in v skladu z izdelano projektno dokumentacijo. Pri ugotavljanju eventuelnih napak mora nadzornik ukrepati skladno z določili zakona in pooblastili, ki jih je dobil od naročnika.

V našem podjetju investitorjem nudimo izvajanje gradbenega nadzora pri gradnji objektov nizkih gradenj. 

 




Simpatizerji