ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Recenzije

V recenziji projektne dokumentacije se poda strokovna presoja racionalnosti projektnih rešitev, preveri se usklajenost projektne rešitve s projektno nalogo, pravili stroke in veljavnimi predpisi. Po veljavni zakonodaji je recenzija obvezna le za projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja za zahtevne objekte in sicer le za tiste dele, ki dokazujejo izpolnjevanje bistvenih zahtev. Po terminologiji zakonodaje se takšna recenzija imenuje revizija.    

Iz izkušen se je izkazalo, da je lahko novo zgrajen objekt kvaliteten toliko, kolikor je kvaliteten njegov izvorni del, to je projekt. Zato je smiselno, da investitor izdela recenzijo projektne dokumentacije pri vseh objektih (tudi pri tistih, za katere revizija z zakonom ni obvezujoča).

V našem podjetju izdelujemo recenzije za vse objekte s področja nizkih gradenj. V sodelovanju s pogodbenimi partnerji pa izdelujemo recenzije tudi za vse ostale vrste načrtov.

 
Simpatizerji