ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
OBVESTILO ZA STRANKE IN POSLOVNE PARTNERJE
Sreda, 16 Maj 2018 00:00

Vse naše stranke in poslovne partnerje obveščamo, da smo se preselili na novo lokacijo.  Po novem nas najdete na spodnjem naslovu:

Trg revolucije 25 d
1420 Trbovlje


telefon: 03 56 31 244

 

Kolektiv Pronig d.o.o. 

 
Parkirišča ob ulici XIV. divizije v Rogaški Slatini predana v uporabo
Petek, 16 Maj 2014 00:00

Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu je bilo v uporabo predano parkirišče za osebna vozila. Gre za parkirišče ob Ulici XIV divizije v Rogaški Slatini na katerem je urejenih 59 parkirnih mest.

 
SVC LITIJA
Petek, 09 Maj 2014 00:00

Opravljen je bil tehnični pregled na objektu SVC Litija. V sklopu zunanje ureditve objekta sta bila urejena dva priključka na regionalno cesto, dostopne poti za osebna in intervencijska vozila, površine za mirujoči promet, intervencijske površine ter zelenice.

 
Opravljen tehnični pregled nove ročne avtopralnice na bencinskem servisu Agip - Senožeti
Sreda, 26 Marec 2014 00:00

Opravljen je bil tehnični pregled za novo zgrajeno ročno avtopralnico na bencinskem servisu Agip – Senožeti. Investitor izgradnje objekta je bilo podjetje Eni Slovenija d.o.o.. V sklopu izgradnje avtopralnice je bilo potrebno urediti pokrito betonsko pralno ploščad, predvideti ustrezno tehnologijo (uporabljena je tehnologija recikliranja odpadne vode), zagotoviti oskrbo z vodo in elektriko ter urediti odvodnjavanje z usedalniki in lovilcem olj. Avtopralnica omogoča  sočasnega pranja dveh osebnih vozil.

 
Prenova mestne ulice Kešetovo v Trbovljah
Ponedeljek, 24 Marec 2014 00:00

Pričela so se gradbena dela v sklopu katerih bo prenovljena mestna ulica Kešetovo v Trbovljah. Obnova bo zajemala območje od križišča pri Zdravstvenem domu do križišča pri Dimniku, ter v nadaljevanju do semaforiziranega križišča z glavno regionalno cesto. Glavni namen investicije je ureditev širšega mestnega jedra Trbovelj. Dela se osredotočajo na ureditev prometnih površin, površin za mirujoči promet, površin za pešce, hortikulturno ureditev zelenic ter obnovo  komunalne infrastrukture.

 
Zgrajena prevezava mešanega kanala na PBMV Kamnikar
Sobota, 15 Februar 2014 00:00

Zgrajena je prevezava mešanega kanala Poglajen na pretočni bazen meteornih voda Kamnikar. Pred prevezavo se je obravnavani kanal iztekal direktno v potok Trboveljščica. Ker bi s priključitvijo celotnega kanala na PBMV prišlo do preobremenitve pretočnega bazena, je bil v sklopu prevezave zgrajen razbremenilni jašek. Slednji na PBMV preusmerja še dopustna količina voda, zlasti pa sušni tok. Preostanek voda pa se odvaja v potok Trboveljščica.

 
Rekostrukcija prometne infrastrukture v občini Rogaška Slatina in Podčetrtek
Četrtek, 06 Februar 2014 00:00

Pričela so se gradbena dela za rekonstrukcijo prometne infrastrukture v Občini Rogaška Slatina in Podčetrtek. Gre za skupen projekt in investricijo obeh občin, v sklopu katere bo obnovljenih 8 kilometrov cest. Celotno območje je razdeljeno na dva odseka:
Kamence – Jerčin – Nezbiše – Pristava
Male Rodne – Plat – Gabrce – Nezbiše

 
Začetek gradnje kolesarske steze Vonarja
Četrtek, 02 Januar 2014 00:00

Pričela se je gradnja kolesarske steze Vonarje. Gre za kolesar stezo ki bo povezovala turistični središči Rogaška Slatina in Podčetrtek. Poleg obogatene športne - rekreativne ponudbe regije se bo z zgrajeno kolesarsko stezo povečala tudi varnost na lokalni cesti, saj bo že danes veliko število rekreativnih kolesarjev preusmerjenih na novo kolesarko stezo. Kolesarska steza bo na pretežnem delu potekala znotraj predvidenega Turistično – rekreativnega centra Vonarsko jezero.

 
Prenova mestne ulice Kešetovo - Rudarska
Petek, 15 November 2013 00:00

V zaključni fazi je prenova mestne ulice Kešetovo – Rudarska v Trbovljah. Občina Trbovlje je želela ulico preurediti kot sestavni del mestnega jedra. Zato je prenova poleg ceste in parkirišč zajemala tudi ureditev obcestnega prostora – to je ureditev površin za pešce, ureditev dostopov do objektov, dovozov…

Med obnovo ulice je bila na obravnavanem območju obnovljena tudi vsa komunalna infrastruktura.

 
Končana obnova na lokalni cesti Novi dom – Prapretno v Hrastniku
Ponedeljek, 11 November 2013 00:00

Končana so se gradbena dela na lokalni cesti Novi dom – Prapretno v Hrastniku. Obnova je zajemala ureditev ceste v dolžini 180m. Obnova je bila potrebna zaradi dotrajanosti ter preozke širine vozišča. Zaradi širitve vozišča je bilo posledično potrebno prestaviti hodnik za pešce. V sklopu del je bila urejena tudi meteorna in fekalna kanalizacija, cestna razsvetljava ter kabelska kanalizacija.

 

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 4


Simpatizerji